RdBdScrWhiteScrBlack
021.xxxXie, Timothy (1.0,2115)xxxcheung, Kyle (1.0,1838)
022.xxxEssig, Rouven (1.0,2032)xxxRamnath, Architsai (1.0,1827)
023.xxxZhang, David (1.0,1788)xxxPoste, Alexander (1.0,2023)
024.xxxSharp, Dale (1.0,2003)xxxYuan, David (1.0,1804)
025.xxxDIAO, SUJIA (1.0,1768)xxxSmith, Shaun (1.0,1992)
026.xxxLee, Aaron (1.0,1987)xxxFang, Arabella (1.0,1775)
027.xxxDresher, Kevin (1.0,1943)xxxCirasella, Lucas (1.0,1761)
028.xxxMehta, Aayan (1.0,1741)xxxDwayne, Wilson (1.0,1875)
029.xxxWang, Connor (1.0,1869)xxxSaxena, Ansh (1.0,1693)
0210.xxxLi, Audrey (1.0,1632)xxxChen, George (1.0,1862)
0211.xxxHall, Timothy J (0.5,2000)xxxDoddapaneni, Viyaan (1.0,1443)
0212.xxxChakravarty, Aritro (0.5,1987)xxxWang, Anthony (0.5,1652)
0213.xxxMa, Jin (0.5,1626)xxxDu, Calvin (0.5,1980)
0214.xxxCheng, Claire (0.5,1881)xxxZhao, Austin (0.5,1578)
0215.xxxzoto, Euclides (0.5,1858)xxxFeldman, Michael (0.5,1626)
0216.xxxChu, Leon (0.5,1521)xxxDesai, Kathan (0.5,1724)
0217.xxxRahman, Muhibur (0.5,nnnn)xxxFausto, Aliana (0.5,1709)
0218.xxxPeyton, Nathan (0.5,1669)xxxAshok, Saadhanaa (0.5,1533)
0219.xxxStark, Chloe (0.0,1643)xxxShevelenko, Oleg (0.0,2098)
0220.xxxWong, Eugene (0.0,1612)xxxTripodi, Matthew (0.0,2000)
0221.xxxTippa, Aswath (0.0,1572)xxxThomson, Simon (0.0,1987)
0222.xxxChakraborty, Ray (0.0,1558)xxxLeiggi, Louis (0.0,1900)
0223.xxxRadchenko, Anna (0.0,1531)xxxCheng, Samuel (0.0,1767)
0224.xxxGao, Lilianna (0.0,1755)xxxPrasanna, Pranav (0.0,1501)
0225.xxxVinod, Rohith (0.0,1498)xxxBhargava, Kushagra (0.0,1750)
0226.xxxBhargava, Vedanta (0.0,1715)xxxWaduthanthree, Thihansa (0.0,1476)
0227.xxxKhais, Steven (0.0,1457)xxxBotnik, Benjamin (0.0,1676)
021.0Greenhall, Matthew (0.0,1450)BYE
020.5stephen, stephen (0.5,1954)BYEREQUESTED
020.5Yang, Lucas (0.0,1760)BYEREQUESTED