RdBdScrWhiteScrBlack
031.xxxLee, Aaron (2.0,1987)xxxEssig, Rouven (2.0,2032)
032.xxxPoste, Alexander (2.0,2023)xxxDresher, Kevin (2.0,1943)
033.xxxSmith, Shaun (2.0,1992)xxxWang, Connor (2.0,1869)
034.xxxChen, George (2.0,1862)xxxXie, Timothy (1.5,2115)
035.xxxMehta, Aayan (1.5,1741)xxxSharp, Dale (1.5,2003)
036.xxxYuan, David (1.5,1804)xxxHall, Timothy J (1.5,2000)
037.xxxDesai, Kathan (1.5,1724)xxxChakravarty, Aritro (1.5,1987)
038.xxxDwayne, Wilson (1.5,1875)xxxFausto, Aliana (1.5,1709)
039.xxxcheung, Kyle (1.5,1838)xxxPeyton, Nathan (1.5,1669)
0310.xxxShevelenko, Oleg (1.0,2098)xxxMa, Jin (1.5,1626)
0311.xxxThomson, Simon (1.0,1987)xxxBhargava, Vedanta (1.0,1715)
0312.xxxSaxena, Ansh (1.0,1693)xxxHrop, stephen (1.0,1954)
0313.xxxBotnik, Benjamin (1.0,1676)xxxCheng, Claire (1.0,1881)
0314.xxxRamnath, Architsai (1.0,1827)xxxLi, Audrey (1.0,1632)
0315.xxxZhao, Austin (1.0,1578)xxxZhang, David (1.0,1788)
0316.xxxFang, Arabella (1.0,1775)xxxChakraborty, Ray (1.0,1558)
0317.xxxDoddapaneni, Viyaan (1.0,1443)xxxDIAO, SUJIA (1.0,1768)
0318.xxxCirasella, Lucas (1.0,1761)xxxRadchenko, Anna (1.0,1531)
0319.xxxBhargava, Kushagra (1.0,1750)xxxGreenhall, Matthew (1.0,1450)
0320.xxxTripodi, Matthew (0.5,2000)xxxFeldman, Michael (0.5,1626)
0321.xxxDu, Calvin (0.5,1980)xxxWong, Eugene (0.5,1612)
0322.xxxPrasanna, Pranav (0.5,1501)xxxYang, Lucas (0.5,1760)
0323.xxxAshok, Saadhanaa (0.5,1533)xxxGao, Lilianna (0.5,1755)
0324.xxxWang, Anthony (0.5,1652)xxxChu, Leon (0.5,1521)
0325.xxxLeiggi, Louis (0.0,1900)xxxTippa, Aswath (0.0,1572)
0326.xxxCheng, Samuel (0.0,1767)xxxVinod, Rohith (0.0,1498)
0327.xxxWaduthanthree, Thihansa (0.0,1476)xxxStark, Chloe (0.0,1643)
030.5Rahman, Muhibur (0.5,nnnn)BYEREQUESTED
030.5zoto, Euclides (1.5,1858)BYEREQUESTED
030.0Khais, Steven (0.0,1457)BYEREQUESTED