RdBdScrWhiteScrBlack
011.xxxSamuel, Samuel (0.0,1767)xxxXie, Timothy (0.0,2115)
012.xxxShevelenko, Oleg (0.0,2098)xxxCirasella, Lucas (0.0,1761)
013.xxxYang, Lucas (0.0,1760)xxxEssig, Rouven (0.0,2032)
014.xxxPoste, Alexander (0.0,2023)xxxGao, Lilianna (0.0,1755)
015.xxxBhargava, Kushagra (0.0,1750)xxxSharp, Dale (0.0,2003)
016.xxxTripodi, Matthew (0.0,2000)xxxMehta, Aayan (0.0,1741)
017.xxxDesai, Kathan (0.0,1724)xxxHall, Timothy J (0.0,2000)
018.xxxSmith, Shaun (0.0,1992)xxxBhargava, Vedanta (0.0,1715)
019.xxxFausto, Aliana (0.0,1709)xxxChakravarty, Aritro (0.0,1987)
0110.xxxThomson, Simon (0.0,1987)xxxSaxena, Ansh (0.0,1693)
0111.xxxBotnik, Benjamin (0.0,1676)xxxLee, Aaron (0.0,1987)
0112.xxxDu, Calvin (0.0,1980)xxxPeyton, Nathan (0.0,1669)
0113.xxxStark, Chloe (0.0,1643)xxxdresher, dresher (0.0,1943)
0114.xxxLeiggi, Louis (0.0,1900)xxxLi, Audrey (0.0,1632)
0115.xxxFeldman, Michael (0.0,1626)xxxCheng, Claire (0.0,1881)
0116.xxxDwayne, Wilson (0.0,1875)xxxWong, Eugene (0.0,1612)
0117.xxxTippa, Aswath (0.0,1572)xxxWang, Connor (0.0,1869)
0118.xxxChen, George (0.0,1862)xxxChakraborty, Ray (0.0,1558)
0119.xxxAshok, Saadhanaa (0.0,1533)xxxzoto, Euclides (0.0,1858)
0120.xxxcheung, Kyle (0.0,1838)xxxRadchenko, Anna (0.0,1531)
0121.xxxPrasanna, Pranav (0.0,1501)xxxRamnath, Architsai (0.0,1827)
0122.xxxYuan, David (0.0,1804)xxxVinod, Rohith (0.0,1498)
0123.xxxWaduthanthree, Thihansa (0.0,1476)xxxZhang, David (0.0,1788)
0124.xxxFang, Arabella (0.0,1775)xxxKhais, Steven (0.0,1457)
0125.xxxGreenhall, Matthew (0.0,1450)xxxDIAO, SUJIA (0.0,1768)
011.0Doddapaneni, Viyaan (0.0,1443)BYE
010.5Rahman, Muhibur (0.0,nnnn)BYEREQUESTED
010.5stephen, stephen (0.0,1954)BYEREQUESTED
010.5Chu, Leon (0.0,1521)BYEREQUESTED
010.5Zhao, Austin (0.0,1578)BYEREQUESTED
010.5Ma, Jin (0.0,1626)BYEREQUESTED